“Τα στυλ έρχονται και παρέρχονται. Ο καλός σχεδιασμός δεν είναι στυλ, είναι μια γλώσσα”

 

Massimo Vignelli