Επικοινωνία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το homie.gr είναι μια σελίδα που δημιουργήθηκε μέσα από την αγάπη των συντακτών μας για την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό, την διακόσμηση και την γενικότερη ιδέα να κατασκευάζουμε ή να μετατρέπουμε τον κόσμο γύρω μας σύμφωνα με τις ανάγκες της εύκολης διαβίωσης και της ευχάριστης αισθητικής μας.

Κείμενα: Αποτελούν δημιουργία και πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών του homie.gr εκτός των περιπτώσεων που αναγράφεται κάτι διαφορετικό.
Εικόνες: Οι εικόνες που προβάλλονται στο site, μεταφέρονται από τον αντίστοιχο για κάθε θέμα πίνακα του homiegr στο https://gr.pinterest.com/homiegr/ όπου και αυτόματα υπάρχει διαθέσιμη πηγή-link για κάθε μία, εκτός των περιπτώσεων που στο τέλος του άρθρου αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

Aποκλεισμός Ευθύνης Για Πληροφορίες/Συμβουλές/Τιps
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο homie.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του homie.gr.
Το homie.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως να εγγυάται για την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.
Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του homie.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την προβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@homie.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

E: info@homie.gr

Close