Τα παρακάτω ατυχήματα σίγουρα έγιναν Δευτέρα. Μήπως να καταργήσουμε την Δευτέρα? Ας ξεκινάει η εβδομάδα από την Τρίτη